Lummico Project Co-Funded by European Union [ENG]

The Lummico sp. z o.o. is realizing a project named “INKVINITY – a new, groundbreaking generation of digital signage products in ePaper technology” which is co-funded from the European Union funds according to the European Funds for Smart Economy 2021-2027, “SMART path”.

The project includes research and development works on the very new, cutting-edge digital signage generation equipped with ePaper displays. The INKVINITY product line will include devices with 7.5″, 12.5″ and 13.3″ displays’ diagonals. We have divided the project into 6 stages and as soon as we finish their realization, we will we will immediately implement their results into the company’s operations.

Within the project, the salaries of the research and development team have been co-funded, as well as the components and devices purchased. Among the others, the company will purchase a high-grade IR camera for detailed thermal analysis of the manufactured devices, and an additional 3D printer tailored to the project requirements. Some of the R&D works have been subcontracted to external entities.

The INKVINITY product series is being developed for the following target groups and use cases: operators of office and public buildings, room booking systems, extension of in-building location systems, in-building information, general digital signage, public transportation (energy-saving advertising and information systems), retail chains (pricing and information systems), movie industry.

We have set ourselves the following goals:

  • Ultra-low power consumption and at least 3 years of operation on a battery single charge, and in the always-connected mode (devices update within seconds, anytime).
  • Fast charging up to 2h and with a peak power of around 45W
  • Providing the whole variety of products from the low-cost segment (7.5″ and 12.5″ units) up to the high-end version (13.3″) supplied with a fast-refreshing and full-color display.
  • A common cloud-based management application for all devices.

Project value: PLN 1,464,450.43
Amount of contribution from European Funds: PLN 978,282.50


Projekt Lummico współfinansowany przez Unię Europejską [PL]

Firma Lummico Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „INKVINITY- nowa, przełomowa generacja produktów ‘digital signage’ w technologii ePaper” finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, „Ścieżka SMART”.

Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych nad nową, przełomową generacją urządzeń digital signage ePaper o nazwie INKVINITY w rozmiarach 7.5’’, 12.5’’ , 13.3” (moduł kolorowy). Projekt został podzielony na 6 zadań. Po zakończeniu prac projektowych nastąpi niezwłoczne wdrożenie ich wyników do działalności przedsiębiorstwa.

W ramach projektu zostaną dofinansowane wynagrodzenia zespołu badawczo-rozwojowego, a także zakup komponentów elektronicznych niezbędnych do prowadzenia prac B+R, zakup kamery IR oraz drukarki 3D. Wykonanie niektórych prac B+R w ramach projektu zlecono w ramach podwykonawstwa B+R zewnętrznym jednostkom.

Grupy docelowe i zastosowania: operatorzy biurowców i budynków użyteczności publicznej, systemy rezerwacji sal, jako rozszerzenie do systemów lokalizacji wewnątrzbudynkowych, systemy informacyjne (tzw. info kioski), transport publiczny (energooszczędne reklamy i systemy informacyjne), sieci detaliczne (systemy cenowe i informacyjne), przemysł filmowy.

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji produktów digital-signage w technologii ePaper o nazwie INKVINITY charakteryzujących się:

  • Ultradługim (min. 3 lata) czasem czuwania modułów digital signage pracujących w sieci Wi-Fi z wysoką responsywnością i w trybie ‘always connected’ (przy aktualizacji wyświetlacza w przeciągu kilku sekund od zatwierdzenia zmian)
  • Szybkim ładowaniem baterii (do 2h) i z mocą szczytową około 45W
  • Zapewnienie zunifikowanej linii produktowej INKVINITY w wersji low-cost (7.5’’ i 12.5’’) i high-end (13.3’’) z kolorowym wyświetlaczem i szybkim odświeżaniem.
  • Stworzenie zintegrowanego, chmurowego interfejsu zarządzającego dla wszystkich urządzeń z serii.

Wartość projektu: 1 464 450,43 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 978 282,50 zł


Deklaracja dostępności architektonicznej

Opis dostępności wejścia do budynku 

Budynek, w którym znajduje się Lummico Sp. z o.o. położony jest w Gdańsku Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 486. Wejście do budynku znajduje się  od strony ulicy gdzie dostępne są miejsca parkingowe w ramach miejskiej strefy płatnego parkowania. Do budynku prowadzą 2 stopniowe schody, brak jest tam podestu dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń zajmowanych przez Lummico schodzi się jedno pięto po schodach w dół. Zarówno do budynku jak i pomieszczeń Lummico prowadzą duże jednoskrzydłowe otwierane ręcznie drzwi. Obowiązuje wcześniejsze umawianie wizyty.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wejście do pomieszczeń zajmowanych przez Lummico możliwe jest wyłącznie po schodach, a budynek nie posiada windy. Toaleta w budynku nie jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne uprawnione są do parkowania na terenie posesji.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak ograniczeń. Dostępna jest woda dla psów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego  na miejscu lub online

Brak tłumacza języka migowego.